กว่า 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทีมงานของเรา ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุย ศึกษาถึงปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกพืชอินทรีย์
เราได้มีความเข้าใจและได้พบแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตมากมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้ธุรกิจที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั้น
สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคง ท่ามกลางความสุข ความพึงพอใจ ของเกษตรกร

การทำเกษตรอินทรีย์ คือ “ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก” ของเกษตรกรไทย เพราะการทำเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลผลิตสูง
และยังมอบราคาที่ดี สร้างพลังในการต่อรองตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร และยังมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
“ เราเชื่อมั่นว่า เกษตรกรจะสามารถยืนได้ด้วยขาของตนเองอย่างเข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคงและชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน ”

ORGANIC RICE THAILAND

อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืน ต่อสุขภาพผู้บริโภคและเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกร เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ส่งต่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 จากทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ “ศิวิไลซ์”

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือ จุดเริ่มต้นของความสุข เราอยากส่งมอบความสุขให้กับคุณ ผ่านข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100% ที่ปลอดภัย นุ่ม หอม อร่อย และดีต่อสุขภาพ ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดและปลูกบนพื้นที่ที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมที่สุด “ทุ่งกุลาร้องไห้” พร้อมการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้ 100% ของศิวิไลซ์มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ อย่างแน่นอน

กว่า 4 ปีเต็มที่เราใช้เวลา เพื่อที่จะเตรียมดินให้อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ จนถึงขั้นตอนการเตรียมเมล็ด ,การหว่าน, การดำ ,การเก็บเกี่ยว ,การอบ และ การสีข้าว จนส่งถึงมือคุณ ด้วยความพิถีพิถันนี้จึงทำให้เรา ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล เช่น USDA, EU, Fairtrade และอีกหลายรางวัลการันตีความเป็นมืออาชีพของเรา เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้ 100% “ศิวิไลซ์” นั้นปลอดภัย ปราศจากสารเคมีทุกชนิดอย่างแท้จริง
 
ทำไมถึงมีเรา
เจตนารมณ์ในการตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์
และการสร้างงานในชุมชน เติบโตไปพร้อมกับชาวเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
image
วิสัยทัศน์
เรามีความมุ่งมั่น ต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทย ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เพื่อให้เราเติบโตไปด้วยกัน และเพื่อให้คนไทยและ ชาวต่างชาติได้บริโภคข้าวเกษตรอินทรีย์ที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพื่อสังคม 
image
 ส่งเสริมและพัฒน
การส่งเสริมการทำเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ  รวมถึงการวิจัยพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ สะอาด, ปลอดภัยปราศจากสารเคมีตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม
image
ส่งทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาติ
การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร ที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ, การรักษาสมดุลธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน
Powered by MakeWebEasy.com